Logo OBS De Weesboom

We werken momenteel hard aan onze nieuwe website.


foto schoolplein

De Weesboom is een kleinschalige school voor primair basisonderwijs met een sterk kunst- en cultuurprogramma en alles wat hiermee samenhangt.
Wij gaan samen met uw kind op weg en geven inspirerend en uitdagend onderwijs.
Bovendien rusten wij uw kind onderweg uit met de bagage die het nodig heeft om in onze maatschappij op ieder niveau een rol te kunnen spelen.
Wij reizen met uw kind o.a. langs de 7 essentiële vaardigheden van de 21ste eeuw t.w. communicatie, samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, kritisch denken, probleem oplossend denken en culture vaardigheden.

Waar vindt u ons?
033-4805426

Wilt u nu meer informatie mail ons via onderstaande link!
obsdeweesboom@deweesboom.nl