Kunst en cultuur

 

Kunst- en cultuurschool, wat betekent dat?

 • Beeldende vorming, muziek, dans, drama en koken komen structureel aan bod
 • De school maakt gebruik van het kunstaanbod van Stichting Kunst en Cultuur Eemland (SKCE)
 • Onze leerlingen bezoeken jaarlijks een voorstelling of museum
 • Elk schooljaar zijn er 3 schoolprojecten met een afsluitende expositie
 • Natuur- en Milieu Educatie wordt gegeven in samenwerking met CNME Schothorst
 • De Weesboom heeft een eigen schooltuin met “ het Weesboom picknickbos” 
 • De Weesboom werkt naast de leerlijnen voor de vakgebieden lezen, taal, rekenen en spelling, tevens met de kerndoelen en een doorgaande leerlijn op het gebied van Kunst en cultuur 

Kerndoelen en leerlijn Kunst en cultuur

De kerndoelen waar De weesboom mee werkt zijn:
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Door Kunst en cultuur aan te bieden vanaf groep 1 t/m groep 8 ontstaat een doorgaande leerlijn Kunst en cultuur. Binnen de kerndoelen kunnen tussendoelen benoemd worden die overeenkomen met stappen in de ontwikkeling van kinderen. Op deze manier wordt het aanbod in Kunst en cultuur over de hele schoolperiode verdeeld.

Kunstprojecten op De Weesboom

2 keer per schooljaar doen de kinderen van De weesboom mee aan een kunstproject. Vooraf hebben de leerkrachten met elkaar overlegd welke projecten het worden. Zo’n project kan bijvoorbeeld gaan over een kunstenaar, over architectuur, over een land of over een schilderij, over een stroming in de kunst of muziek of over iets bijzonders in de natuur. De kinderen van groep 1 t/m 8 werken tijdens het project een aantal keer in het kunstatelier aan een bijzonder werkstuk met verschillende materialen. Tijdens deze projecten is ook veel aandacht voor de andere disciplines zoals muziek, dans en drama. Al deze kunstvormen hebben een samenhang met elkaar, zodat het kunstproject als één groot eindresultaat getoond kan worden in een expositie.

 

Wat leren kinderen van kunst?

 • Kinderen komen in aanraking met verschillende disciplines en leren samen te werken, elkaar te helpen en elkaar te inspireren
 • Kinderen leren beter en anders te kijken, te luisteren en zich te interesseren voor elkaars werk en daardoor ontwikkelen ze inlevingsvermogen
 • Kinderen doen ideeën bij elkaar op, ze leren creatief te denken en te handelen
 • Kinderen worden uitgedaagd om zich vrij te uiten en te bewegen en hun fantasie verder te ontwikkelen
 • Kinderen leren dat problemen meer dan 1 oplossing hebben
 • Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek
 • Jonge kinderen breiden hun woordenschat uit

Laatste nieuws


Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek


8 11
4 3