Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe lijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Vorig schooljaar is op De Weesboom een werkgroep ‘Meer- en hoogbegaafdheid’ opgericht, waarin leerkrachten uit verschillende bouwen zitten.  De werkgroep heeft gekeken naar de inzet van nieuw, uitdagend materiaal en naar een doorgaande lijn binnen de Weesboom voor onze leerlingen van groep 1 tot en met 8 die meer nodig hebben dan de reguliere leerstof.
Samen met het team hebben wij gekozen voor de methode “Levelwerk”. Dit is een methode voor meer- en hoogbegaafde kinderen, die op verschillende gebieden kinderen uitdaagt en kinderen op een andere manier laat nadenken. De methode bestaat uit aantrekkelijke werkboekjes en uitdagend spelmateriaal. Mocht uw kind met dit materiaal gaan werken, dan zult u hiervan door de leerkracht van uw kind op de hoogte worden gesteld. Voor het inzetten van het materiaal hebben we criteria opgesteld. In november zijn de eerste twee leerlingen in groep 3/4 op De Weesboom, onder begeleiding van leerkracht Monique, gestart met Levelwerk!
In januari zijn ook de kinderen in de groepen 5 t/m 8 die daarvoor in aanmerking komen, gestart met Levelwerk.
Zie hier het resultaat!

   

Laatste nieuws


Kalender

19 oktober  -   Herfstvakantie
17 november  -   Aankomst Sint
25 november  -   Gespreksmomenten
30 november  -   Tuinochtend

Uit het fotoboek


Eindvoorstelling Klassieke Muziek 4
8 1