Onze missie/visie


De Weesboom ligt in een fusie traject met obs de Zevensprong. De scholen werken op papier al helemaal samen. Dit gebeurt echter nog wel vanuit twee verschillende locaties. In januari 2021 zal er gestart worden met het bouwen van het nieuwe schoolgebouw. Dit gebouw zal naar verwachting rond maart 2022 klaar zijn. Vanaf dan wordt er vanuit één locatie gewerkt. De nieuwe missie/visie van de school is al bekend:

Vertrouwen, loslaten en doen, dat is waar de Zevensprong/Weesboom voor staat. De brede ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Natuurlijk leren wij rekenen en taal maar wij kijken verder. Wij bieden een uitdagende omgeving waarin kinderen geprikkeld worden hun talent te ontdekken. Wij zijn een school waar creativiteit wordt aangewakkerd en ontwikkeld. Wij werken projectmatig vanuit verschillende vakken binnen een thema. Op deze manier zorgen wij dat kennis en vaardigheden aan elkaar worden verbonden en in praktijk kunnen worden gebracht. Met passie, gedrevenheid en enthousiasme richten wij ons onderwijs in. Wij stellen samen ambitieuze doelen en maken gebruik van ieders expertise om tot het beste resultaat te komen. Leerlingen leren zelf keuzes maken en worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Vanuit een heldere structuur werken wij aan kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben. Zo zijn zij nu en in de toekomst goed in staat zijn hun eigen route uit te stippelen. Een bevlogen en hecht team met veel energie, dat is het team van openbare basisschool de Zevensprong/Weesboom. Wij hebben oog voor iedere leerling en zijn omgeving, voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij zorgen samen met de leerlingen, ouders en partners in de wijk, voor een veilige en leerrijke omgeving. Een omgeving waarin de leerling zich met plezier kan ontwikkelen. Daarbij zijn onze waarden plezier, veilig, eigen-wijsheid en samen ons fundament van waaruit iedereen in de school handelt.

Laatste nieuws


Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

No events to display.

Uit het fotoboek


12 1
2 6