Onze visie


Op kinderen

In onze visie zijn kinderen gemotiveerd om zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Van daaruit krijgen zij de noodzakelijke kennis om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Kinderen ontmoeten elkaar in de veelkleurigheid van de maatschappij. Kinderen worden opgevoed naar democratisch burgerschap en voorbereid op de uitdaging en de keuzes van de maatschappij waarin ze leven.


Op ouders/verzorgers

In onze visie is het belangrijk dat ouders/verzorgers en leerkrachten samenwerken om de brede ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Samen zijn we verantwoordelijk voor de emotionele groei en ontwikkeling van onze kinderen. Er is ruimte en respect voor ieders overtuiging.


Op leerkrachten

In onze visie leren de leerkrachten de kinderen gebruik te maken van hun talenten en kwaliteiten en stimuleren hen deze verder te ontwikkelen. Veel aandacht is er voor sociale- en cognitieve ontwikkeling. De leerkrachten dagen de kinderen uit tot creativiteit, zelfstandigheid en een open communicatie en zij stimuleren hen in de leeractiviteiten hun grenzen te verleggen. 
Klik hier voor onze folder >  

Laatste nieuws


Nieuwsbrief
Projectbrief - Gaudi
Nieuwsbrief 2 - 2019
Sint brief

Kalender

22 juni  -   Tuinochtend 4
25 juni  -   Fotograaf
03 juli  -   Eindfeest
05 juli  -   Rapport 2 mee naar huis

Uit het fotoboek


1 11
Eindvoorstelling Klassieke Muziek 5